TRƯỜNG THCS PHONG NẪM

          Trường THCS PHONG NẪM  được đặt trên địa bàn xã Phong Nẫm, huyên Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

          Nó nằm giữa ngoài khơi thuộc một đảo nhỏ. Trường có khoảng 270 học sinh cùng 23 giáo viên giảng dạy với 2 ban giám hiệu cùng 1 kế toán, 1 văn thư và 1 bảo vệ.

          Đa số giáo viên từ đát liền qua giảng dạy. Còn các em học sinh là những con cháu ở trên đảo.